Systém centrální evidence výkonů U3V

Přístup k systému se řídí podle oprávnění přihlášeného uživatele, nepřihlášení mohou pouze prohlížet nabídku oborů a předmětů na jednotlivých institucích a jejich pobočkách.