Úvod — představení systému Evidence AU3V

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Informační systém evidence U3V je možné používat ve dvou režimech:

  1. Základní režim — pouze pro vykazování dat ze kterých se následně získávají statistiky výkonnosti.

  2. Rozšířený režim — jako výhradní evidenci studijní agendy U3V, nebo

Volba režimu závisí hlavně na existenci nějakého jiného systému pro evidenci studijních záležitostí. Z pohledu systému evidence je rozdíl mezi zvoleným režimem čistě organizační, je možné použít funkce pro sběr dat a s takto importovanými údaji dále pracovat…

Pro instituce (univerzity), které nemají žádný informační systém pro evidenci studií, případně jim současný systém nevyhovuje (např. se celá evidence vede pouze v papírových výkazech, případně sadě Excelovských tabulek), je určen režim první, při které se plně využijí všechny funkce a možnosti nabízené evidencí AU3V.

V případě druhého režimu se předpokládá existence nějakého jiného informačního systému, ve kterém je evidence studia a navazující agendy vedena. V takovém případě je interakce s evidencí AU3V omezena na nezbytné minimum, převážně se týkající hromadného sběru statistických dat výkonnosti. Sběr těchto dat se v současné době provádí manuálně, nicméně se předpokládá automatizace celého procesu.

Instruktážní videa — práce s aplikací

Jsou k dispozici 3 instruktážní videa, na kterých je předvedená práce s aplikací:

Základní režim evidence AU3V

Základní režim slouží pouze pro sběr statistických dat, ze kterých se následně generují přehledy výkonů jednotlivých institucí a jejich součástí.

Pro akademický rok 2010/2011 budou veškerá data, potřebná pro vytvoření statistického výstupu, do systému zadána ručně prostřednictvím několika formulářů. Pro statistické výkazy se vyžaduje zadání nabídky studijních programů a jednotlivých kurzů.

Postup pro zadání údajů pro základní režim a následné vygenerování Statistiky z ukazatele F pro MŠMT.

  1. Studijní programy. Jako první je třeba zadat rozdělení do Nový studijní program / Úprava studijního programu. Postup pro vyplnění údajů o studijním programu je stejný v základním i rozšířeném režimu.

  2. Kurzy. Každý studijní program, který má délku několika semestrů, je dále rozdělený na jedno semestrové kurzy. Zadání údajů o kurzu je také stejné pro základní i rozšířený režim.

Podrobnější popis základního režimu je v kapitole Práce s aplikací

Rozšířený režim evidence AU3V

Rozšířený režim je určen univerzitám a institucím, které pro správu vzdělávání U3V nemají žádný informační systém, případně je stávající systém nevyhovující. Evidence AU3V v takovém případě slouží jako jediná evidence pro studia, je zde kompletní struktura nabízených studijních programů U3V i studentů (účastníků) těchto studijních programů. Referenti studia U3V tento systém použijí pro evidenci všech účastníků a jejich zápisy na jednotlivé studijní programy a kurzy U3V, včetně absolutoria a tisku závěrečných osvědčení. Tento režim je dále popsán v kapitole Rozšířený režim.