Uživatelské účty a role

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Uživatelé systému evidence jsou rozděleni do několika rolí. Na základě své role pak mají přístup k jednotlivým funkcím systému, přičemž každý uživatel je zpravidla zařazen do jedné jediné role. V případě potřeby může mít uživatel přiřazeno více rolí; tato situace však není nijak obvyklá. Podobně je s každým uživatelským kontem svázána informace o působišti uživatele — na jaké instituci a středisku pracuje. Podle toho potom má právo na zobrazení příslušných dat. Referenti například mohou zobrazit všechny studijní programy (neboť informace o studijního programu je z principu věci veřejná a může ji zobrazit i nepřihlášený uživatel), ale upravovat či vytvářet nové studijní programy smí jen v rámci svého střediska. Podobně manažer může zobrazit statistiky pouze své instituce a jejích středisek, nikoliv však jiných institucí.