Manažer U3V na instituci (Manazer)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Manažer U3V je osoba zodpovědná za celou výuku U3V v rámci celé instituce. Manažer má přístup hlavně ke statistickým výstupům systému pro danou instituci a všechny její střediska. Pokud je organizační struktura na instituci rozvinutější, tak se nepředpokládá že by manažer přímo upravoval data týkající se studií, tedy prováděl stejné akce jako referent. Nicméně nic nebrání tomu, aby uživatel byl zároveň referent i manažer — například v případě, že U3V není nijak rozsáhlá.