Prezident Asociace U3V (Prezident)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Hlava předsednictva, má přidělený typicky prezident a obvykle i tajemnik. Použití především pro dokumenty.