Referent studijních programů a kurzů (Referent)

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Referent studijních programů má na starosti skladbu jednotlivých studijních studijních programů, jejich členění na kurzy a správu účastníků, včetně jejich zápisů na kurzy (resp. studijní skupiny), hodnocení a absolutoria. Kromě veškerých veřejných dat (přehledy studijních programů a kurzů) má referent práva na zobrazení i úpravu detailních informací studijních programů, kurzů a studijních skupin i osobních údajů všech účastníků a to pouze v rámci střediska, na kterém referent působí.

Obvyklé postupy

 • Vyplnění struktury studia. Před novým akademickým rokem je nutné připravit strukturu studia. To znamená všechny studijní programy, které bude později možné absolvovat a pro každý studijní program kurzy. Podle podmínek pro absolvování příslušného studijního programu je nutné pro každý takový studijní program připravit zpravidla dva kurzy na akademický rok (letní a zimní semestr, pro čtyř semestrový studijní program).

  Nápověda k zakládání nového studijního programu, případně úpravám již existujícího: Nový studijní program / Úprava studijního programu, zakládání kurzů nebo jejich úprava viz Nový kurz / Úprava kurzu.

  Poznámka

  Studijní program jako takový již může existovat ze dřívější doby (studijní program je nezávislý na ak. rocích), zatímco kurzy jsou platné vždy jen pro daný akademický rok.

Pro plný režim dále platí:

 • Osobní údaje účastníků (studentů). Přidání nového účastníka U3V, případně úprava již zadaných osobních dat viz Nový účastník / Úprava účastníka.

 • Zápis účastníků na studijní program nebo kurz. Pokud jsou zadané kurzy (resp. k kurzu alespoň jedna studijní skupina) i účastníci, je možné provést zápis účastníků na kurz a to jak jednotlivě (jeden vybraný účastník se zapíše na jeden kurz), tak i hromadně (buď více účastníků se najednou zapíše na jednu studijní skupinu, nebo je jeden účastník zapsán na více kurzů najednou).

 • Zadávání hodnocení. Další krok je zadání hodnocení účastníků, kteří kurz splnili. Podobně jako zapisování na kurz lze i hodnocení zadávat jednotlivě pro každý kurz zvlášť, nebo lze účastníky hodnotit hromadně podle kurzu (resp. studijní skupiny).

 • Absolvování studijních programů a tisk osvědčení. Na konci akademického roku je možné účastníkům, kteří mají nárok na absolutorium studijního programu (mají splněny podmínky pro ukončení studijního programu) vytisknout osvědčení. Nápověda k absolutoriu studijních programů viz Absolutorium studijního programu.