Správa studijních programů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Výpis nabízených studijních programů U3V je možné filtrovat podle několika kritérií: název studijního programu (i neúplný), instituce a střediska, které studijní program vyučuje, skupiny do které je studijní program zařazen. Dále je možné zobrazit jen ty studijní programy, které mají ve vybraném akademickém roce alespoň jeden kurz.

Po odeslání vyhledávacího formuláře se zobrazí seznam všech studijních programů. U každého z studijních programů tohoto seznamu lze kliknutím na název získat detailní informace o daném studijního programu. Tyto informace jsou rozděleny do 4 částí (záložek). Na druhé záložce jsou zobrazeny všechny kurzy, které jsou do studijního programu zařazeny — kliknutím na název kurzu lze přejít k detailu kurzu. Nachází se zde také odkaz na založení nového kurzu, který bude automaticky přiřazen k aktuálně vybranému studijního programu.

Na třetí záložce jsou zobrazeni účastníci s nárokem na absolvování (viz samostatná kapitola).

Poslední záložka obsahuje seznam účastníků, kteří studijní program již absolvovali ve vybraném akademickém roce.

Nový studijní program / Úprava studijního programu

Pro roli referent platí, že nový studijní program je automaticky svázaný se střediskem právě přihlášeného uživatele (nelze vytvářet studijní program pro jiné středisko). Délka studijního programu se zadává v semestrech, přičemž se předpokládá délka akademického roku dva semestry. Studijní program může být zařazen do maximálně jedné Skupiny studijních programů.

Důležité položky formuláře

  • Název: povinná položka, maximálně 255 znaků.

  • Délka [semestry]: délka v semestrech, přičemž se předpokládá délka akademického roku dva semestry, pro dvouletý studijní program tedy hodnota 4.

  • Skupina studijních programů: viz Skupina studijních programů.

Absolutorium studijního programu

Na třetí záložce jsou zobrazeni studenti, kteří mají nárok na absolutorium studijního programu, tedy splnili všechny podmínky dané studijním programem pro to, aby jej absolvovali a bylo jim vydáno osvědčení. Tento nárok je vždy pro vybraný akademický rok, protože součástí zmíněných pravidel je i omezení na maximální délku studia (do které se nezapočítávají přerušení).

Pokud je nalezen alespoň jeden účastník s nárokem na absolvování, je možné mu vytvořit absolutorium — vygenerovat osvědčení.