Exporty dat z aplikace

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Tato kapitola obsahuje kompletní seznam exportů, které lze generovat ze systému evidence AU3V. Většina exportů je ve formátu XLS, tedy Microsoft Excel. Konkrétní podobu těchto exportů lze upravit pro každou instituci, případně i pro každé středisko — to se týká převážně složitějších výstupů (např. evidenční listy, zápočtový katalog). V případě zájmu o úpravu šablony kontaktujte správce aplikace.

  • Seznam kurzů. Seznam všech kurzů, které vyhovují vyhledávání. U každého kurzu jsou uvedeny všechny evidované informace.

  • Účastníci kurzu. Seznam všech účastníků kurzu (všech studijních skupin daného kurzu). Lze tak například jednoduše získat e-maily všech účastníků pro potřeby hromadné korespondence.

  • Prezenční listina. Seznam všech účastníků zapsaných na vybrané studijní skupině s několika kolonkami pro evidenci prezence na výuce.

  • Zápočtový katalog. 

  • Seznam účastníků. Seznam všech účastníků, kteří vyhovují vyhledávání. U každého účastníka jsou uvedeny všechny evidované informace.

  • Evidenční listina. Generuje evidenční kartu účastníka (osobní list) všech účastníků, kteří vyhovují vyhledávání. Listina obsahuje osobní údaje účastníka a všechny absolvované studijní programy.

  • Přihláška. Vzor pro papírovou přihlášku ke studiu. Přihláška má předvyplněné osobní údaje účastníka a všechny aktuálně nabízené kurzy.