Absolutoria

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Přehled všech absolutorií nezávisle na studijním programu.

Historie absolutorií (absolventi)

Přehled všech absolventů a vydaných osvědčení. Opakované vygenerování osvědčení.

Nároky na absolvování

Přehledy účastníků, kteří splnili podmínky pro absolutorium studijního programu.

Absolutorium účastníků a tisk osvědčení

Zárověň tiskne osvědčení a zpracuje absolutoriua účastníků.

Zkušební tisk osvědčení

Tiskne osvědčení na zkoušku, bez vygenerovaných čísel a bez vlivu na absolutioria účastníků.

Storno osvědčení, absolutoria

Pokud je účastník v systému absolvován a zároveň je mu vytvořeno osvědčení a násldně se zjistí, že na absolutorium neměl z nějakého důvodu mít nárok, pak je možné absolutorium stornovat. Pro stornování kontaktujte správce aplikace na adrese au3v@service.zcu.cz