Omezení úpravy dat

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Údaje za předchozí akademický rok (a starší), které mají vliv na ukazatel F výkazu pro MŠMT, půjdou upravovat pouze do určitého termínu. Jedná se o úpravy, které by měly vliv na počet vykázaných hodin či účastníků. Termín, do kterého je možné data upravovat, se nastavuje dle potřeb asociace U3V. V případě nutnosti úprav prosím kontaktujte zástupce asociace…