Správa kurzů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Výpis nabízených kurzů U3V je možné filtrovat podle několika kritérií: název (i neúplný), instituce a střediska, které studijní program vyučuje, akademický rok, garant, koeficient typu výuky K1kategorie kurzu. Dále je možné omezit výpis jen na kurzy, které nejsou zařazeny k žádnému studijního programu nebo kurzy, které se nezapočítávají do absolutoria.

Po odeslání vyhledávacího formuláře se zobrazí seznam všech kurzů, které vyhovují zadaným podmínkám. Seznam těchto kurzů je možné exportovat v podobě XLS souboru. U každého kurzu lze kliknutím na název získat detailní informace. Tyto informace jsou rozděleny do dvou částí (záložek). První záložka obsahuje detail kurzu (všechny informace, které jsou u kurzu uvedené), druhá záložka obsahuje přehled všech studijních skupin vybraného kurzu, včetně informace o obsazení (počet vykazovaných účastníků).

Nový kurz / Úprava kurzu

Formulář na vytvoření nového kurzu lze vyvolat dvěma způsoby. Jednak přes detail studijního programu, záložku Kurzy kliknutím na odkaz Nový kurz — nový kurz bude automaticky zařazený k vybranému studijního programu.

Druhá možnost je přímo odkaz v přehledu kurzů. V takovém případě je výběr studijního programu, do kterého bude kurz zařazen, součástí formuláře pro nový kurz. Zobrazeny jsou potom všechny studijní programy vyučované na středisku právě přihlášeného uživatele (referenta).

Povinné položky pro kurz jsou Název, Jméno garanta, Garantující útvarAnotace.

Poznámka

Při vytváření nového kurzu bude automaticky vytvořena i první studijní skupina. Tu lze poté upravit i odstranit jako ostatní studijní skupiny kurzu.

Důležité položky formuláře

  • Název: povinná položka, maximálně 255 znaků.

  • Kredity: momentálně pouze informativní položka.

  • Počet hodin aktivní výuky: délka celého kurzu ve vyučovacích hodinách.

  • Koeficient typu výuky K1: viz Koeficient typu výuky K1 kurzu.

  • Jméno garanta, garantující útvar: viz Garant, útvar garanta.

  • Poplatek: zatím pouze informativní položka, pro interní potřeby referentů (nepoužívá se ve statistikách).

Kopie kurzu

Kurz jako jednotka výuky je platný po dobu jednoho akademického roku, respektive jednoho jeho semestru. Kurzy jako takové se tedy neopakují a pokud se daný kurz učí i v dalším akademickém roce, je nutné jej znova vytvořit jako nový kurz. Z tohoto důvodu existuje i možnost kopírování kurzu. Kopie kurzu je dostupná ze seznamu kurzů pod ikonkou . Zobrazí se formulář pro vytvoření nového kurzu, ale veškeré údaje budou předvyplněné údaji kurzu, který se kopíruje. Pro položky formuláře platí stejná pravidla jako při vytváření úplně nového kurzu. Podobně jako se u nového kurzu zadává zároveň i první studijní skupina, je nutné ji zadat i v případě kopírování.

Kopie kurzu nemusí být vždy na odlišný akademický rok. Kurz lze zkopírovat i na jiný semestr. Když se připravují kurzy na nový akademický rok, lze vytvořit jeden kurz na zimní semestr a funkci kopírování použít pro vytvoření letního semestru.

Hromadná kopie kurzů

Jedná se o alternativní možnost pro kopírování většího množství kurzů. V tomto případě se kopírují kurzy i jejich studijní skupiny.

Studijní skupiny kurzu

Každý kurz má nejméně jednu studijní skupinu, ta je vytvořena již při zadávání kurzu. Další skupiny lze přidat kliknutím na odkaz Nová studijní skupina. U nové studijní skupiny je nutné vyplnit datum realizace (od-do) a počet účastníků.