Statistiky a přehledy

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Statistické přehledy jsou určené pro role manažer a členy předsednictva AU3V. Obsahují statistické údaje pro vykazování výkonů U3V na dané instituci případně na jednotlivých střediskách pro MŠMT.

Přístup k datům je omezený podle role (a instituce) uživatele podle následujících pravidel:

  • Manažer U3V na instituci: má přístupné kompletní statistiky, které se vztahují k instituci (a tedy i všem střediskům) manažera.

  • Předsednictvo a MŠMT: má přístupné kompletní statistiky všech institucí evidovaných v systému (nejvyšší práva).

Počty kurzů a účastníků podle kategorie kurzů

Historie počtu účastníků podle institucí

Počty účastníků podle kurzů